PROSJEKT

Andfjord Salmon

Her har vi bidratt med kran- og transporttjenester under bygging, ferdigstillelse og testperiode.